NONGYINGCOFFEE

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

ชำระค่าสินค้าและบริการ โดยการโอนเงินได้ที่บัญชี

สุธิดา หงษ์สุมาลย์  ธ.ไทยพาณิชย์ (มหาชน) จก. สาขา เทสโก้โลตัส บางกะปิ *

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 177-2-22606-9

*โทรติดต่อสอบถามราคาก่อนการชำระเงิน เพื่อความสะดวกของท่าน ในการชำระค่าบริการ

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb ธนาคารไทยพาณิชย์
สุธิดา หงษ์สุมาลย์
177 - 2 - 22606 - 9
ออมทรัพย์